Meer lezen

Marleen van Wijngaarden exposeert onder de titel Subliminal incubation

Marleen van Wijngaarden maakt contemplatieve, bedachtzame schilderijen die worden gekenmerkt door een verlijmde bovenlaag van uitgesneden en bewerkt papier op een bewerkte ondergrond. Vaak wordt snijwerk met fragiliteit geassocieerd, maar niet in deze collage schilderijen. Er is veel onderscheidingsvermogen nodig om te zien dat de bovenlaag uitgesneden is.
Dit geeft een eigenaardige dubbelheid; enerzijds is het fragiele monnikenwerk zichtbaar, anderzijds wordt deze fragiliteit teniet gedaan door de verlijming met de bewerkte ondergrond waardoor voor- en achtergrond een wisselwerking aangaan.
In haar werk onderzoekt Van Wijngaarden onder andere de wederkerige relatie tussen orde en chaos. Het wiskundige begrip 'chaos' betekent niet dat iets ordeloos is, maar zegt iets over de gevoeligheid van een systeem voor kleine veranderingen of verstoringen die uiteindelijk grote gevolgen kunnen hebben.

Openingstijden van Kunstcentrum Catharinakapel:

elke 1e en 3e zondagmiddag van de maand 14.00 - 17.00 uur
woensdag t/m vrijdag 14.00-17.00 uur tenzij anders vermeld
zaterdags  10.30 uur - 13.00 uur tenzij anders vermeld
De expositie is op 17 februari gesloten en op 23 februari geopend i.c.m. koffieconcert

Bij geen gehoor belt u met 0341 428899 keuzetoets 3.

De expositie duurt tot en met 9 maart 2013